O tejto stránke

Dovidopo.sk je stránka, kde sa centralizujú hodnotné informácie zo zahraničia - otázky, odpovede a skúseností od ľudí, ktorí svoje zázemie našli za hranicami Slovenska.

Jednoduchosť a rýchlosť

Pri tvorbe stránky sa kládol dôraz na pohodlie a súkromie používateľa. Stránka musí byť načítaná rýchlo a bezchybne. Čas sú peniaze a pomalé a zasekané stránky navyše spôsobujú nervy. Pri príchode na tento web na vás nevyskočia žiadne bannery a vyskakovacie okná s newslettrami a cookies lištami.

Naša stránka pritom neporušuje zákon. Cookies používame, ale iba tie nevyhnutné - ak sa používateľ prihlási, táto cookie je "sessionid" a je nevyhnutná pre zachovanie prihlásenia. Nepoužívame žiadne trackery ani analytiky tretích strán. Nie ste sledovaní. Nevynucujeme si od vás súkromné a citlivé dáta, žiadne emaily, meno ani adresu.

Ako používať túto stránku

Na stránke nájdete niekoľko dôležitých sekcií obsahujúcich rôzny typ informácií.
Konkrétne sa jedná o sekcie:

  1. Témy
  2. Správy
  3. Otázky
  4. Skúsenosti

Témy

Sekcia "Témy" slúži na preberanie rôznych všeobecných tém, ktoré sa netýkaju žiadnej konkrétnej krajiny, alebo sa naopak týka viacerých alebo aj všetkých krajín

Správy

V tejto sekcií ľudia môžu zdieľať správy vlastnou textovou formou alebo formou odkazu na iný portál. Príspevok správy je vytvorený pre konkrétnu krajinu a používateľ má potom možnosť priradiť príspevok aj pre konkrétne mesto.

Otázky

V sekcii "Otázky" ľudia pridávajú príspevky, ktoré maju formu otázok pre konkrétnu krajinu. V tomto prípade, rovnako ako to bolo v sekcii Správy, používateľ musí priradiť otázku pre konkrétnu krajinu a neskôr má možnosť priradiť otázke aj mesto (Ak sa otázka týka mesta).

Skúsenosti

Pre používateľov zaujímajúcich sa o odchod do zahraničia by mala byť táto sekcia najhodnotnejšia, pretože v nej by mali ľudia zdieľať svoje doterajšie skúsenosti zo zahraničia. V tejto sekcii by sa vôbec nemali vyskytovať príspevky typu dovolenkovanie alebo skúsenosti z dovolenky. Táto sekcia slúži na zdieľanie dlhodobých skúseností z trvalého pobytu v danej krajine.

Horné menu

V hornom spodnom menu na stránke viete nájsť aj niekoľko odkazov a to konkrétne na zoznam krajín, zoznam používateľov a odkaz na chat.

Zoznam krajín

Zoznam krajín v podstate netreba nijako ďalej rozoberať. V tomto zozname nájdete zoznam najpopulárnejších aktivovaných krajín, kde ľudia môžu zdieľať svoje správy, otázky a skúsenosti. Po kliknutí na konkrétnu krajinu sa vieme dostať priamo k správam, otázkam a skúsenostiam danej krajiny. Pod týmito odkazmi nájdeme aj zoznam najväčších miest tejto krajiny. Po rozkliknutí na mesto máme rovnaké možnosti ísť na príspevky týkajúce sa konkrétneho mesta.

Zoznam používateľov

Táto podstránka obsahuje stránkovaný zoznam používateľov. V každom riadku sa nachádza prezývka používateľa, kde sa daný používateľ nachádza, akú ma karmu a posledný stĺpec obsahuje tlačidlo s možnosťou napísania správy používateľovi.

Chat

Podstránka chat je určená len pre prihlásených používateľov. Nachádzajú sa tu odkazy na chat miestnosti. Existujú rôzne druhy chatovacích miestností. Konkrétne sa jedná o:

  1. Miestnosti krajín
  2. Miestnosti pre mestá
  3. Miestnosti, ktoré obsahujú 2 používateľov (ty + niekto)
  4. Miestnosti, ktoré obsahujú 3 a viac používateľov
Do miestnosti krajín a miestnosti pre mestá majú prístup všetci používatelia a môže tam písať správy ktokoľvek. Do ostatných miestnosti neurčených pre mestá a pre krajiny máte prístup len ak ste členom danej miestnosti.

Na podstránke chat sa nachádza aj odkaz na pozvánky. Tie slúžia ako zoznam žiadosti ostatných používateľov, aby s vami začali konverzáciu. Jedná sa v podstate o pozvánku do miestnosti, ktorú buď akceptujete alebo zrušíte. Po akceptácii pozvánky vám v zozname miestností pribudne táto nová miestnosť, v ktorej sa už budete nachádzať aj vy a budete môcť v nej písať správy a čítať čo napísal niekto iný.